Bia là một loại nước giải khát cao cấp và rất thông dụng trong đời sống hàng ngày,…