Tag Archives: ổ trượt

Sửa chữa Ngõng lắp ổ trượt trục chính

         Thường bị hư hỏng vì mòn. Nếu mòn ít (dưới 0,02mm) có thể mài trên máy tiện bằng kẹp gỗ với bột mài nhão. Nếu mòn quá 0,02mm thì mài tới kích thước sửa chữa. Sau khi mài phải kiểm tra độ cứng xem còn lớp thấm than hoặc tôi cứng […]