Thường bị hư hỏng vì mòn. Nếu mòn ít (dưới 0,02mm) có thể mài…