Tag Archives: onlinem advancecad

Học phần mềm cơ khí Autocad, Solidworks, NX, Catia online như thế nào

Học online là xu thế tự học ngày nay, việc học online tồn tại dưới nhiều hình thức như học qua tài liệu dạng video, học thông qua các buổi đào tạo online cố định, và cao hơn là đào tạo theo dạng gia sư, một kèm một. Ưu thế của đào tạo online là […]