Thẻ: Phần mềm catia

Cải tiến mới trên Catia V6

Một số cải tiến trên phần mềm Catia V6 đã làm cho quá trình phát triển sản phẩm trở nên đơn giản và nhanh hơn rất nhiều so với các phiên bản trước đó của …

Sách_Catia V6 tổng quan-CATIA V6 Essentials

Jones Bartlett Publishers, Inc.; 1 edition (December 7, 2009) | ISBN: 0763785164 | 304 Trang   CATIA V6 (Computer-Aided Three Dimensional Interactive Application) là phần mềm CAD/CAM/CAE hàng đầu thế giới, được quảng bá rộng …

Lịch sử phát triển của Catia

Developer(s) Dassault Systemes Stable release V6R2011x / November 23, 2010 Operating system Unix / Windows Type CAD software License Proprietary       CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) là một gói phần mềm CAD/CAM/CAE thương mại đa thành phần …