Tag "phần mềm matrix 6"

Tùy chỉnh menu trong Matrix 6

access_timeTháng Năm 12, 2015

Việc tùy chỉnh menu nhằm giúp bạn thiết kế theo ý đồ riêng, và chỉ phù hợp nếu bạn làm việc trên máy cá nhân

Định tâm và đưa hướng nhìn về mặc định

access_timeTháng Năm 12, 2015

Khi thiết kế thì các thao tác liên quan đều cần phải chú trọng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đôi khi bạn thao

menu
menu