Thẻ: phần mềm thiết kế nhà

Giới thiệu chương trình Etabs 2015

Phầm mềm ETABS hiện nay được sử dụng khá phổ biến bởi các tính vượt trội trong việc tính toán lực cho các kết cấu công trình. Với giao diện thân thiện và các thiết …