Tag Archives: phần mềm thiết kế nhà

Giới thiệu về các tính năng mới vượt trội của Sap2000 V17.2

Phần mềm Sap2000 có giao diện người dùng theo kiểu truyền thống khá tinh tế, trực quan và linh hoạt với các tính năng phân tích và thiết kế các công cụ mạnh mẽ cho các kỹ sư ứng dụng vào các chuyên ngành giao thông vận tải, công nghiệp, công trình công cộng, thể […]

Giới thiệu chương trình Etabs 2015

Phầm mềm ETABS hiện nay được sử dụng khá phổ biến bởi các tính vượt trội trong việc tính toán lực cho các kết cấu công trình. Với giao diện thân thiện và các thiết lập chi tiết bạn sẽ có thể sử dụng một cách dễ dàng và xuất ra kết quả chính xác […]