Tag Archives: phần mềm thiết kế nữ trang

Tùy chỉnh menu trong Matrix 6

Việc tùy chỉnh menu nhằm giúp bạn thiết kế theo ý đồ riêng, và chỉ phù hợp nếu bạn làm việc trên máy cá nhân của riêng mình vì khi người khác sử dụng họ sẽ không thể làm theo mặc định. Ở đây bạn sẽ giữ Shift và nhấp vào bất kì menu lệnh […]

Định tâm và đưa hướng nhìn về mặc định

Khi thiết kế thì các thao tác liên quan đều cần phải chú trọng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đôi khi bạn thao tác một cách tự động không cần phải bận tâm về nó nữa, một số chú ý thích hợp cho người mới làm quen hay những người ít động não, […]