Thẻ: Phím tắt Photoshop khtn

Căn bản về phím tắt trong Photoshop

Bạn có thể truy cập lệnh bằng cả bàn phím hoặc hệ thống menu. Những người mới bắt đầu thường dùng menu rất nhiều và đó là một điều rất tự nhiên. Những người dùng …