Tag Archives: photo sách giá rẻ

ỨNG DỤNG ANSYS TỐI ƯU KlỂU DÁNG VÀ HÌNH DẠNG

ỨNG DỤNG ANSYS TỐI ƯU KlỂU DÁNG VÀ HÌNH DẠNG Tối ưu kiểu dáng chi tiết dầm Quy trình tối ưu hình học bao gồm các bước sau: 1. Định nghĩa bài toán kết cấu: Định nghĩa bài toán kết cấu như bài toán đàn hồi tuyến tính. Ta cần định nghĩa đặc tính vật […]

Thiết kế tối ưu cơ khí với ANSYS

ANSYS Phần mềm ANSYS có nhiều ưu điểm như: – Khả năng đồ họa mạnh mẽ, giúp cho việc mô hình hóa cấu trúc nhanh, chính xác. ANSYS có khả năng nhập mô hình CAD từ các phần mềm khác. – Giải được nhiều loại bài toán: tính toán chi tiết máy, cấu trúc công […]

Thiết kế tối ưu cơ khí với MSC/NASTRAN

THIẾT KẾ TỐI ƯU VỚI MSC/NASTRAN Vào đầu những năm 1960, phần lớn các đoạn mã về phân tích phần tử hữu hạn đã được ứng dụng cụ thể và được viết để sử dụng trong nội bộ các công ty. Năm 1963, Tiến sĩ Richard MacNeal và ông Robert Schwendler bắt đầu một công […]

Giải thuật cho phương pháp ESO

Giải thuật Dưới đây trình bày giải thuật cho từng phương pháp. Hình 1 Giải thuật phương pháp mật độ   Hình 2 Giải thuật cho phương pháp ESO Giải thuật cho phương pháp BESO cũng tương tự giải thuật cho phương pháp ESO. Tuy nhiên khác biệt ở 2 điểm là ở bước (*) […]

Mô phỏng số sản phẩm cơ khí

 MÔ PHỎNG SỐ TỐI ƯU KlỂU DÁNG KẾT CẤU Lĩnh vực tối ưu hóa kiểu dáng kết cấu bắt đầu từ 1988 theo nghiên cứu của Bendsoe và Kikuchi, các ông đã đặt nền móng cho việc tính toán tối ưu kiểu dáng cấu trúc của vật thể bằng phương pháp đồng nhất. Phương pháp […]

Tối ưu kiểu dáng sản phẩm cơ khí

TỐI ƯU KIỂU DÁNG Mục đích của tối ưu hóa về dáng là tìm cách phân bố vật liệu tốt nhất cho cấu trúc để đạt giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất về một tiêu chuẩn nào đó (độ cứng toàn phần, năng lượng biến dạng, tần số tự nhiên…) thỏa mãn những ràng […]

Tối ưu hình dáng sản phẩm cơ khí

TỐI ƯU HÌNH DÁNG Trong suốt quá trình tối ưu cần phải xác định giá trị các biến thiết kế để hình dáng tối ưu thiết bị.Trong thực tế kích thước tối ưu là một trường hợp đặc biệt của tối ưu hình dáng. Biến thiết kế hình dáng có thể chứa đựng thông số […]

Tối ưu kích thước sản phẩm cơ khí

TỐI ƯU KÍCH THƯỚC Tối ưu kích thước là giải pháp đơn giản nhất trong loại tối ưu cấu trúc ba chiều trong thiết kế vì chỉ sửa đổi đặc tính lúc thước của thiết kế. Tối ưu hóa kích thước được bắt đầu vào những năm 1970 và 1980. SAMCEF và ELFINI là các […]

Thiết kế tối ưu cơ cấu sản phẩm cơ khí

THIẾT KẾ TỐI ƯU KẾT CẤU Muốn tồn tại trên thị trường, sản phẩm phải hội đủ ba yếu tố: chất lượng cao nhất, chi phí ít nhất và thời gian sản phẩm ra thị trường là ngắn nhất. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng nhiều kỹ sư chuyên về tính toán cũng […]

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CAD/CAE

 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CAD/CAE Quá trình thiết kế bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết thúc bằng chế tạo, đóng gói và phân phối sản phẩm . Quá trình này luôn được thay đổi liên tục theo thời gian với sự phát triển nhanh chóng các […]