Photoshop CS6 Portable là phiên bản chạy ngay không cần cài đặt cũng như không cần kích hoạt bản…