Tag Archives: phụ tùng và dụng cụ nhỏ làm sao

Phụ tùng và dụng cụ nhỏ

Phụ tùng và dụng cụ nhỏ Nhiều loại phụ tùng cho phép máy doa tọa độ đáp ứng 3 yêu cầu cơ bản: Độ chính xác, tinh linh hoạt, và năng suất. Trong bài học này sẽ trình bày các phụ tùng và đồ gá về khoan, khoét, và doa. Khoan Đầu khoan loại có […]