Tag Archives: phun xăng

Luận văn_ Hệ thống phun xăng điện tử

Để đảm bảo yêu cầu về khí thải cũng như độ ô nhiễm môi trường, suốt thời gian qua, các hệ thống nhiên liệu trong xe hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Năm 1990, chiếc Justy của Subaru đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại sau rất nhiều năm của bộ chế hòa […]

Luận văn cơ khí ô tô: Vỏ cột đo Xăng dầu điện tử MPC-EDI

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên để phát triển tương xứng với nền kinh tế của các nước trong khu vực thì vấn đề đặt ra cho chúng ta […]