Thẻ: RENDERING & SHADING của 3dsmax mediafire

RENDERING & SHADING TOÀN TẬP – P1

I-Nguồn gốc và phân loại II-Các kĩ thuật, công nghệ render, và những giải thuật tính toán ánh sáng III-Các Render Engine ————————- I-Nguồn gốc và phân loại : Trong loạt bài viết này, chúng …