Tag Archives: rhino pdf mediafire

1.1. Lệnh Point Rhino 5 : vẽ điếm 1 điểm nhiều điểm với các tùy chọn tương ứng

Dride curve length :chuột trái(chia đoạn dây thành các đoạn) Dride curve by number of segments : chuột phải (chia đều đoạn dây thành các đoạn bằng nhau ).

2. Các thao tác lệnh hiệu chỉnh rhino

Chọn đối tượng cần sao chép & Enter Tại dòng nhắc    (số bản sao theo trục X): Number in X direction : ví dụ theo trục X có 4 ô Number in Y direction   :4 Number in Z direction  :4 Unit cell or X Spaking : 8 (Khoảng cách giữa các vật với nhau ) […]