Tag Archives: sách học matrix 7

Thiết kế nữ trang với Matrix 7

Với nền tảng Rihnoceros, phần mềm thiết trang sức Matrix 7 được tạo ra giúp người dùng dễ dàng thiết kế các mẫu trang sức từ đơn giản đến cao cấp một cách chuyên nghiệp. Bạn có các khung lệnh riêng biệt cho việc tạo hình đến việc cắt tạo hình cho mẫu và các […]