Tag Archives: sách Thiết lập qui trình và điều kiện làm việc trong dập autoform

Thiết lập qui trình và điều kiện làm việc trong dập autoform

  Tool setup: Chọn phương pháp dập vuốt là trên máy ép đơn động (chày nằm dưới cối). Toàn bộ mô hình CAD đưa vào ở trên được hiểu là cối (die), chày được phần mềm tạo ra bằng cách offset cối một lượng bằng chiều dày chi tiết Sheet thickness: khai báo độ dày […]