Thẻ: sản xuất SLR canon 500D

Hướng dẫn sử dụng canon 500D

Blue Crane Digital Volume 1 – Introduction to Canon T1i 500D English  | Duration: 85 min | 3.55 GB Hướng dẫn sử các tính năng của máy ảnh , các công cụ có trong máy, …