Tag Archives: serial Adobe Illustrator CS6

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Adobe Illustrator CS6 hình ảnh chi tiết

          [adrotate banner=”28″]

Giới thiệu phần mềm đồ họa Adobe Illustrator CS6

Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, […]