Vòng hở và vòng kín là hai kiểu hệ thống điều khiển chính được dùng cho các…