Tag Archives: sự cố các loại máy tính và các chức năng của máy tính

Các loại máy tính và các chức năng của máy tính

Các loại máy tính Hầu hết máy tính được chia thành hai loại cơ bản, analog và digital. Máy tính analog được dùng đầu tiên trong nghiên cứu khoa học và giải các bài toán. Các máy tính analog đã được thay bằng máy tính digital trong hầu hết các trường hợp. Phần lớn máy […]