Tag Archives: sự cố dụng cụ cắt

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập Vật liệu dụng cụ cắt 1.        Các tính chất cần có của dụng cụ cắt 2.       Các nguyên tố hợp kim nào có trong dụng cụ cắt gọt tốc độ cao? 3.       Hãy trình bày các chú ý khi mài dao cắt hằng hợp kim stellite. 4.       Hãy nêu ba tính […]

Dụng cụ cắt (p.1)

Dụng cụ cắt Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khả năng; 1.     Sử dụng chỉ danh kỹ thuật về dụng cụ cắt. 2.     Giải thích công dụng từng loại thoát phoi và góc thoát. 3.     Nhận biết công dụng từng loại vật liệu làm dụng cụ cắt. 4.     Trình […]