Tag Archives: sửa chữa trục chính

Những vấn đề liên quan đến trục chính của máy

Trục chính là một trong những chi tiết quan trọng của các máy cắt kim loại. Ở máy tiện, trục chính lắp trực tiếp với các chi tiết gia công. Ở máy phay, khoan, doa, mài, đánh bóng… trục chính mang cụ cắt và quay cùng với chúng. Vì vậy độ chính xác, độ cứng […]