Trục chính là một trong những chi tiết quan trọng của các máy cắt kim loại. Ở máy…