3Ds MAX là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều, rất hữu ích với các bạn…