Thẻ: tài liệu jdpaint

Cách bước tạo hình ảnh 2D trong Jdpaint

Phần mềm JDpaint là phần mềm chuyên dụng trong công tác thiết kế hình ảnh điêu khắc và tượng phù điêu. Ứng dụng của phần mềm vô cùng rộng rãi, với các tính năng tạo …

Vẽ mẫu điêu khắc 3D

Khi vẽ mẫu điêu khắc 3D nghĩa là chúng ta đang đề cập đến phần mềm hỗ trợ, bạn có thể sử dụng các phần mềm điêu khắc mạnh hiện nay như Jdpaint, Artcam, Zbrush, …

Tự học điêu khắc gỗ

Khi tự học thì khó nhất là phải có tài liệu liên quan, tài liệu thì có nhiều dạng, tài liệu miễn phí, tài liệu có phí, các dạng video thực hành,.. Do bạn mới …

Hướng dẫn tự học Jdpaint

Phần mềm jdpaint tuy là phần mềm đã có từ lâu bên Trung Quốc tuy nhiên thời gian gần đây mới được phổ biến ở Việt Nam, việc phổ biến phần mềm không phải là …

4.12 Xếp dãy đối tượng dọc theo đường

Trước tiên vẽ hình như dưới. Chọn đường tròn rồi chọn Array along curve.   Nhập khoảng cách giữa các đối tượng Nhập số đối tượng cần xếp dãy. Chọn điểm chuẩn trên đối tượng …

Lệnh Region offset trên phần mềm jdpaint

Region offset: Dùng để offset tất cả các biên dạng Offset cho tất cả chúng theo một đối tượng hoặc cho chúng thành từng đối tượng riêng rẽ, khi đó chúng. Nhập khoảng cách offset …