Tag Archives: tài liệu photo về Phím tắt Photoshop

Căn bản về phím tắt trong Photoshop

Bạn có thể truy cập lệnh bằng cả bàn phím hoặc hệ thống menu. Những người mới bắt đầu thường dùng menu rất nhiều và đó là một điều rất tự nhiên. Những người dùng PTS trình độ trung bình trở lên dùng phím tắt trên bàn phím rất nhiều, thậm chí nhiều người chuyên […]