Tag "tài liệu photo về Preferences Photoshop"

Căn bản về Preferences trong Photoshop

access_timeTháng Bảy 18, 2013

Photoshop có rất nhiều thông số có thể điều chỉnh, liên quan tới rất nhiều khía cạnh của phần mềm. Nếu bạn là người mới

menu
menu