Thẻ: tài liệu Revit

Một số lệnh tắt trong phần mềm revit

Dưới đây là một số lệnh tắt trong revit sưu tầm các bạn có thể tham khảo nếu cần, nắm được các lệnh trong phần mềm revit là một lợi thế rất lớn đối với …

Tài liệu học Revit MEP Tiếng Việt

Revit MEP là dòng sản phẩm hỗ trợ thiết kế kỹ thuật được phát triển bởi hãng Autodesk dựa trên nguyên lý mô hình thông tin công trình BIM. Đây là phần mềm hướng đến …
Tài liệu tự học Revit

Tài liệu tự học Revit

Phần mềm revit đang được ứng dụng rộng rãi và đạt được những hiệu quả bởi những điểm mạnh của nó.Dưới đây là tổng hợp tài liệu revit sưu tập.Chúc các bạn học tập tốt …
giáo trình Revit

giáo trình Revit

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, …
tài liệu Revit

tài liệu Revit

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, …
Dvd Revit

Dvd Revit

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, …
video Revit

video Revit

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, …
hướng dẫn Revit

hướng dẫn Revit

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, …