Tiếp tục với phần 1 bài viết này chưng tôi xin giới thiệu vơi các bạn tiếp về…