Thẻ: thanh lý Chọn chế độ cắt khi tiện CNC

Chọn chế độ cắt khi tiện CNC

Chọn chế độ cắt khi tiện. Nhìn chung, khi gia công trên máy CNC các bước chọn chế độ cắt cũng được tiến hành như khi gia công trên các máy vạn năng thông thường, …