Thẻ: thao tác với Layer After Effect

Thao tác với các Layer trong After Effect

Thao tác với các Layer trong After Effect

Trong quá trình thao tác tạo và điều chỉnh các hiệu ứng cho hình ảnh đồ hoạ, bạn luôn phải thao tác với các Layer để lồng ghép và thiết lập từng phần kết hợp. Đây là video …