Tag Archives: thiết kế cơ bản vẽ đường CNCkcad

Sử dụng lệnh Help Lines để vẽ hình chữ nhật

  Từ thanh công cụ Help Lines , các bạn nhấp chọn vào biểu tượng lệnh Vertical Help-Line để vẽ đường thẳng đứng. Các tùy chọn trong lệnh Help Lines được sử dụng để trợ giúp người sử dụng trong việc tìm các vị trí khi phác thảo. Trong trường hợp này, tùy chọn sẽ giúp các […]