Tag Archives: thiết kế creo

Lắp ráp tĩnh với Creo Parametric

Để truy cập vào môi trường thiết kế 3D ta chọn New / Assembly + Đặt tên cho file tại mục Name. + Click bỏ chọn tại dòng Use default template -> OK Để đơn vị trong môi trường thiết kế là mm, chọn dòng mmns_asm_design Để gọi đối tượng để lắp ráp, chọn Chọn Default […]

Tìm tài liệu học pro engineer 5.0

Pro Engineer là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số. Pro Engineer là một phần mềm CAD/CAM/CAE rất mạnh, có khả năng mô hình hóa các chi tiết phức tạp như các loại máy xúc, máy đào đất, ô tô, các biến dạng vỏ tàu thủy… khả […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Blend thiết kế creo paramatric 2

Click lệnh Blend trong nhóm lệnh Shapes Ta được thẻ lệnh Blend như sau:   + : dùng lệnh Blend với các sketch đã vẽ sẵn + : tạo sketch + Thẻ Sections: cho phép tạo ra các sketch bằng cách bấm vào nút Define và nút Insert