Tag Archives: thiết kế mặt Mục Collision Control trong nhiều trục Mastercam

Kiểm soát va chạm khi gia công nhiều trục Mastercam

      Điều khiển đầu dao cụ không có mục riêng để thiết lập như những điều khiển khác ỡ trên. Việc điều khiển này có thể được tìm thấy trong mục Collision Control. Các bạn sử dụng các thông số để khai báo với Mastercam cách điều khiển đầu dao và  được liên […]