Tag "thiết kế mặt Mục Cut Pattern trong nhiều trục Mastercam"

Các cách ăn dao khi gia công nhiều trục Mastercam

access_timeTháng Sáu 15, 2014

     Những mục đã được nói dến ở bài trước là những mục quan trọng  trong việc tạp lập đường chạy dao nhiều trục.

menu
menu