Tag Archives: thiết kế ngược geomagic full crack

File cài đặt phần mềm thiết kế ngược Geomagic

  Geomagic full 2012 | 1,8 Gb Phần mềm Geomagic Studio sử dụng dữ liệu quét 3D có thể tạo ra mô hình chính xác như chế tạo ban đầu. Ngoài ra, từ dữ liệu quét 3D, có thể thay đổi theo ý tưởng thiết kế mới nhằm tái tạo một hay nhiều vô hạn […]