Là module thiết kế sản phẩm kim loại tấm trong môi trường Part modeling của Inventor. Ta có…