Tag "Thiết kế theo kiểu Farame & Xuất bản vẽ 2D sang định dạng AutoCad"

Kết cấu Inventor_Bài 19: Thiết kế theo kiểu Farame & Xuất bản vẽ 2D sang định dạng AutoCad

access_timeTháng Tư 2, 2018

10. Thiết kế theo kiểu Farame Lệnh Standard (mm).iam Công dụng: vào môi trường trường lắp ráp 11. Xuất bản vẽ 2D sang định dạng

menu
menu