Tag Archives: thông số bài toán dao động riêng trong ANSYS

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.3)

2.3.     PHÂN TÍCH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG RIÊNG Dao động là một quá trình trong đó có một đại lượng vật lý thay đổi theo thời gian mà có một đặc điểm nào đó lặp lại ít nhất một lần. Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. […]