Tag Archives: thông số tính gia công cắt của kim loại

Tính gia công cắt của kim loại (p.1)

Tính gia công cắt của kim loại Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khá năng; 1.        Giải thích các yểu tố tác động đến tinh gia công cắt của kim loại. 2.        Trình bày tác dụng của góc thoát phoi âm và dương trên dụng cụ cắt. 3.        Hiểu […]