Tag Archives: thủ thuật After Effect

Thao tác với các Layer trong After Effect

Trong quá trình thao tác tạo và điều chỉnh các hiệu ứng cho hình ảnh đồ hoạ, bạn luôn phải thao tác với các Layer để lồng ghép và thiết lập từng phần kết hợp. Đây là video hướng dẫn chi tiết thao tác với các layer tạo hình trong phần mềm After Effect. ” title=”Thao tác với các […]

Kết hợp màu nước và hiệu ứng After Effect

Sử dụng các công cụ tạo hiệu ứng màu nước và dùng các tuỳ chỉnh để hiệu chỉnh các thông số màu sắc theo ý bạn thông qua After Effect. ” title=”Kết hợp màu nước và hiệu ứng After Effect”> Các bước tạo chi tiết từng phần và hiệu ứng kết hợp với nhau, sắp xếp vị trí các đối […]