Công dụng:Đối với lệnh mate thông thường để ghép 1 chi tiết nhiều lần ta phải lặp đi…