Tag Archives: Thủ thuật Solidworks_Sử dụng Copy with mate

Thủ thuật Solidworks_Sử dụng Copy with mate

Công dụng:Đối với lệnh mate thông thường để ghép 1 chi tiết nhiều lần ta phải lặp đi lặp lại các lên mate điều này làm ta tốn nhiều thời gian và nhàm chán. Còn đối với lệnh coppy with mate cho phép ta coppy lại các mate khác nhau giữ 2 hay nhiều chi […]