Thẻ: thủ thuật trong tạo hình After Effect

Thêm bóng đổ cho hình nền After Effect

Thêm bóng đổ cho hình nền After Effect

Khi thao tác với hình ảnh đồ hoạ trong After Effect, để hình ảnh có hiệu ứng màu sắc đẹp và gần với thực tế hơn thì ngoài việc chỉnh màu cần thêm vào phần đổ bóng cho hình ảnh. Đây là video hướng dẫn …