+ Tốc độ (vk) + Tốc độ tiến của vòi phun (e). + Cường độ dòng điện (I).…