Tag Archives: tiếng anh kỹ thuật

Tiếng anh kĩ thuật bằng hình ảnh, khỏi phải tra từ điển

Ngày nay với xu thế hội nhập. Gần đây nhất là hiệp định TPP giúp chúng ta thuận lợi hơn việc thông thương giữ các nước. Các quốc gia đều lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chung để trao đổi. Không phải chỉ có công ty châu ÂU mới đòi hỏi khả năng tiếng Anh. […]