Tag "tìm mua Gia công 3+ 2 trục trong Powermill"

Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

access_timeTháng Sáu 21, 2014

công 3+ 2 trục Nhập một mô hình: D\users\training\PowerMILL_Data\five_axis\3plus2_as_5axis\3plus2b.dgk Chú ý: mô hình cao gần 175mm Chọn một phép chiếu đẳng cực và xem xét

Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

access_timeTháng Sáu 21, 2014

Gia công 3+ 2 trục Giới thiệu Máy gia công 3+2 trục cho phép đánh chỉ số phần đầu hay phần bàn dao để canh

menu
menu