Thẻ: tính năng After Effects

Các tính năng của After Effect CS6

Các tính năng của After Effect CS6

Adobe After Effects CS6 là phần mềm đồ họa tổng hợp được phát triển bởi hãng Adobe Systems. Phần mềm này được ứng dụng nhiều trong  đồ họa động và kỹ xảo chuyên nghiệp.