Tag Archives: topsolid cơ bản

Chế độ ràng buộc và các thông tin liên quan

Ràng buộc Tất nhiên là ta không thể vẽ một cách tùy ý, có thể nhập kích thước trước khi vẽ, điều này chỉ phù hợp với các hình đơn giản và kích thước cụ thể cho từng đối tượng, nhưng với một số biên dạng khác bạn phải ràng buộc theo hình học và […]

Một số thành phần chuẩn Topsolid 2013

Trước khi làm việc ta sẽ nắm một số thông tin về ĐIểm chuẩn Trục chuẩn Mặt chuẩn Điểm chuẩn, bạn nhập hệ tọa độ 3 chiều cho chúng, khi đó ta sẽ có vị trí các điểm trong không gian. Khi bạn tạo hình cầu, phần mềm sẽ hỏi vị trí tâm cũng như […]

Độ phân giải và đồ họa hiển thị Topsolid 2013

Thuộc tính hiển thị Là các thông tin liên quan đến hiển thị, đồ họa và không ảnh hướng đến thiết lập thông số kỹ thuật của chi tiết, ví dụ như bạn muốn xem rõ hơn, máy chạy nhanh hơn, ít tốn dung lượng ram,.. Dung sai hiển thị Bạn có dung sai thẳng […]

Quản lý thao tác và lệnh TopsolidDesgin 2013

Một số tùy chọn Options Đây là các tùy chọn riêng cho người dùng, bạn có thể thay đổi thuộc tính mẫu khi thiết kế như đơn vị, mẫu,.. Hoặc vị trí các thanh lệnh, số lệnh được hiển thị thông qua Tool>Options,… Cả các cấu hình khác Tools > manage Setting > .. Cây […]

Cơ bản Topsolid 2013

Phần tao tác với File Tương tự như với các phần mềm khác như Open, Save, Save As, và với topsolid khi bạn chưa lưu thì file bạn trên thanh tiêu đề sẽ có dấu *. Giao diện phần mềm: Giao diện làm việc của phần mềm Topsolid khá đầy đủ với các thanh công […]

Dvd Topsolid

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, tùy theo yêu cầu của công ty, và khả năng xử lý hỗ trợ của phần mềm, đồng thời chi […]

tự học Topsolid

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, tùy theo yêu cầu của công ty, và khả năng xử lý hỗ trợ của phần mềm, đồng thời chi […]

giáo trình topsolid

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, tùy theo yêu cầu của công ty, và khả năng xử lý hỗ trợ của phần mềm, đồng thời chi […]

sách Topsolid

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, tùy theo yêu cầu của công ty, và khả năng xử lý hỗ trợ của phần mềm, đồng thời chi […]

tài liệu Topsolid

Phần mềm cad cam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, bạn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chọn cho mình một phần mềm cần cho công việc, tùy theo yêu cầu của công ty, và khả năng xử lý hỗ trợ của phần mềm, đồng thời chi […]