Tag "trang web tài liệu giao diện photoshop"

Căn bản về giao diện người dùng của Photoshop

access_timeTháng Bảy 18, 2013

Rất nhiều công sức đã được bỏ ra cho giao diện người dùng của PTS trong quá trình gần 20 năm phát triển. Đã có

menu
menu