Tag "trang web tài liệu Phím tắt Photoshop"

Căn bản về phím tắt trong Photoshop

access_timeTháng Bảy 18, 2013

Bạn có thể truy cập lệnh bằng cả bàn phím hoặc hệ thống menu. Những người mới bắt đầu thường dùng menu rất nhiều và

menu
menu