Tag Archives: trục chính

Sửa chữa Ngõng lắp ổ trượt trục chính

         Thường bị hư hỏng vì mòn. Nếu mòn ít (dưới 0,02mm) có thể mài trên máy tiện bằng kẹp gỗ với bột mài nhão. Nếu mòn quá 0,02mm thì mài tới kích thước sửa chữa. Sau khi mài phải kiểm tra độ cứng xem còn lớp thấm than hoặc tôi cứng […]

Những vấn đề liên quan đến trục chính của máy

Trục chính là một trong những chi tiết quan trọng của các máy cắt kim loại. Ở máy tiện, trục chính lắp trực tiếp với các chi tiết gia công. Ở máy phay, khoan, doa, mài, đánh bóng… trục chính mang cụ cắt và quay cùng với chúng. Vì vậy độ chính xác, độ cứng […]

CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT VÀ CỤM MÁY

TRỤC TÂM VÀ TRỤC TRUYỀN :  Trong sửa chữa các trục tâm và trục truyền chúng ta phân trục làm ba loại : Trục trơn, trục bậc và trục then hoa. Khi nắn các trục cong, ta phân thành trục cứng và trục mềm. Trục mềm là trục có chiều dài gấp 5 lần đường […]

Lịch sử phát triển của máy CNC

Ý tưỏng về điều khiển máy bằng các lệnh nhớ ở các máy CNC đã xuất hiện từ thế kỷ XIV, nó được phát triển và hoàn thiện dần cho đến ngày nay, với một số mốc lịch sử như sau: – Năm 1808 Toseph và M Jacquard đã dùng bìa tôn đục lỗ để […]

Bù trừ và cài đặt thông số dao cho tiện CNC

BÙ TRỪ VÀ CÀI ĐẶT THÔNG số DAO Offset dao : là bù trừ sai lệch về khoảng cách cắt giữa điểm cắt thực tế so với điểm cắt lý thuyết. Offset dao thường phải thực hiện trẽn 2 phương X, z.   B : điểm chuẩn của dao L : khoảng cách từ B […]

Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Phương pháp lập trình Lập trình theo đường kính : tọa độ theo phương X là giá trị của đường kính. Thường mặc định trẽn các bộ điểu khiển tiện CNC Lập trình theo bán kính : tọa độ theo phương X là giá trị của bán kính.  Tọa độ và đơn vị có 2 […]

Các thông số khi lập trình tiện CNC

CÔNG NGHỆ TIỆN NC trẽn máy tiện cơ bản cố 7 nguyễn công như sau : tiện mặt đẩu, tiện trụ , tiện rãnh, khoan, tiện lỗ, cắt đứt, tiện ren –  Dao tiện chương trình được viết cho dao chuẩn (dao lý thuyết) và sau đố được hiệu chỉnh lại theo kích thước dao […]

Lập trình với chương trình con

Cú pháp G22 A… H… Chức năng Gọi chương trình con Diễn giải Axxxx : số thứ tự câu lệnh bắt đẩu ct con Ex : A6120 H : SỐ lẩn lặp lại ct con Ex : H2 LƯU ý : –  Khi mở chương trình: mở chương trình chính trước , chương trình con […]

Các chu trình thường dùng khi gia công

Cú pháp G72 [DU [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…] G73 [Q…] [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…] Chức năng Phay hốc chữ nhật Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc, đôi diện điểm A) D : trị số dịch dao ngang Q : trị số dịch dao đứng của trục mang dao   […]

Các lệnh chính trong chương trình gia công

1 Số thứ tự câu lệnh Chương trình chính: NI- N4999       Chương trình con : N5000 – N9999 2 TẬP LÊNH CÔNG NGHÊ   M2 Kết thúc chương trình   M3 Trục chính quay theo chiều kim đổng hổ   M4 Trục chính quay ngược chiều kim đổng hồ   M5 Dừng […]